Oversættelse af "herske fuldt ud" til ungarsk sprog:


  Ordbog Dansk-Ungarsk

Herske - oversættelse : Herske fuldt ud - oversættelse :

Ads

  Eksempler (Eksterne kilder, ikke revideret)

Fuldt ud
teljes
Linda ønsker at danse helt, synge fuldt, elsker fuldt ud og leve fuldt ud.
Linda szeretne táncolni teljesen, énekelni teljesen, szeretni és élni teljes mértékben.
2, fuldt ud,
SZEM ELŐTT TARTVA annak szükségességét, hogy az Alkotmány I 41. cikke (2) bekezdésének rendelkezéseit teljeskörűen végrehajtsák,
Ikke fuldt ud.
Nem teljesen.
Fuldt ud stolet på
Teljesen megbízható
Fuldt ud fremstillede produkter
Teljesen egészében létrejött vagy előállított termékek
Betalte skam fuldt ud.
És maradéktalanul fizetett.
Fuldt ud fremstillede produkter
Teljes egészében létrejött vagy előállított termékek
Fuldt ud fremstillede produkter
A 7. cikknek az egyezmény 3. cikkére vonatkozó részei
Fuldt ud fremstillede produkter
A megállapodás alkalmazása során a következő termékeket kell Bosznia és Hercegovinából származó termékeknek tekinteni
Beløbet overføres fuldt ud
A kedvezményezettek ezért az Európai Bizottság által meghatározott láthatósági iránymutatások végrehajtása érdekében egyeztetik tevékenységüket az Európai Unió nuáksúti küldöttségével.
Fuldt ud fremstillede produkter
A 2. cikktől eltérve, a felek valamelyikének területéről származó anyagokat a másik fél területéről származónak kell tekinteni, amennyiben ott előállított termékekbe építették be azokat.
Fuldt ud fremstillede produkter
Olajbogyó, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva
Fuldt ud fremstillede produkter
4. cikk
Fuldt ud fremstillede produkter
Malátából készült sör, a 22. árucsoporthoz tartozó kiegészítő megjegyzés 1. pontjában meghatározott hagyományos afrikai sör kivételével
Fuldt ud fremstillede produkter
a kumuláció alkalmazásához szükséges követelmények teljesítéséről szóló értesítéseket közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában (C sorozat), más szerződő fél országban pedig az ország saját eljárásai szerint.
Kommissionen inddrages fuldt ud. .
A Bizottság teljes mértékben közreműködik.
Kommissionen inddrages fuldt ud.
A Bizottság teljes mértékben közreműködik.
at et produkt er fuldt ud fremstillet, skal produktet være fuldt ud fremstillet i den i artikel 4 fastlagte betydning (fuldt ud fremstillede produkter).
az állásfoglalást 120 napon belül kibocsássa azt követően, hogy az előzetes állásfoglalást kérő személytől minden szükséges információt megkapott és
fuldt fuldt ud ud i i forberedelsen forberedelsen og og afviklingen afviklingen af af regeringskonferencer.regeringskonferencer.
A vizsgflat tovibbi int6zked6sn5lkiili lezdrisfr6l sz6l6trij6koztatfs trij6koztatfs
Kommissionen tilknyttes forhandlingerne fuldt ud .
korábbi 147 . cikke )
Kommissionen tilknyttes arbejdet fuldt ud.
A Bizottságot teljes mértékben bevonják az előkészítő munkába.
Kommissionen tilknyttes forhandlingerne fuldt ud.
A Bizottság teljes mértékben részt vesz a tárgyalásokban.
Kommissionen tilknyttes forhandlingerne fuldt ud .
A Bizottság teljes mértékben részt vesz a tárgyalásokban.
Jeg støtter fuldt ud betænkningen.
Teljes mértékben támogatom a jelentést.
Den afspejler fuldt ud menneskerettighedsproblemerne.
Ez a jelentés átfogóan tükrözi az emberjogi problémákat.
De bør udnyttes fuldt ud.
Ezeket teljes mértékben ki kell használni.
Jeg støtter fuldt ud betænkningen.
írásban. Én teljes mértékben támogatom ezt a jelentést.
Det anerkender Parlamentet fuldt ud.
Az Európai Parlament tökéletesen tisztában van ezzel.
Alle har samarbejdet fuldt ud.
Mindenki pompasan egyuttmukodik.
Det er fuldt ud forståeligt.
Rendben. Teljesen érthető.
Vi er fuldt ud mobiliseret.
Nos, mozgósítottunk mindenkit.
Lev din tid fuldt ud.
Élvezd az időd!
fuldt ud, delvis, overhovedet ikke
egészen, részben, egyáltalán nem
Fuldt ud respektere Dayton aftalen.
A daytoni megállapodás teljes mértékű betartása.
Jeg foretrækker at herske.
Én jobb szeretem az uralkodást.
Kommissionen deltager fuldt ud i arbejdet.
A Bizottságot teljes mértékben bevonják az előkészítő munkába.
Kommissionen tilknyttes fuldt ud dette arbejde.
A Bizottság teljes mértékben bekapcsolódik ebbe a munkába.
Chat. Flirt. Lev livet fuldt ud.
Csevegj. Flörtölj. Éld az életed a maximumon!
Her vil individualitet udtrykkes fuldt ud.
Itt teljes mértékben kifejezésre jut az egyéniség.
Coach Ralf Rangnick fungere fuldt ud.
Teljes mértékben működik a Coach Ralf Rangnick.
Årsagerne er ikke fuldt ud kendt.
Okai nem teljesen ismertek.
Jeg støtter fuldt ud denne proces.
Én maximálisan támogatom ezt a folyamatot.
EU's potentiale udnyttes ikke fuldt ud.
Ráadásul az Európai Unióban rejlő lehetőségek nincsenek teljes mértékben kiaknázva.
Vores gruppe støtter fuldt ud beslutningsforslaget.
Elnök úr, a mi képviselőcsoportunk teljes mértékben támogatja az állásfoglalást.

 

Relaterede søgninger: Ikke Herske Nogen Tvivl - Ikke Herske Tvivl - Herske Over Dem - Herske Over Hele Verden - Herske Over Eder - Til At Herske - Jeg Vil Herske - Herske Over Denne - Støtter Fuldt Ud - Er Fuldt Udstyret -