Oversættelse af "brug af teams" til tysk sprog:


  Ordbog Dansk-Tysk

Brug - oversættelse : Brug af teams - oversættelse :

Ads

  Eksempler (Eksterne kilder, ikke revideret)

fonde etableret af first time management teams .
von erstmalig in diesem Bereich tätigen Managementteams eingerichtete Fonds.
Teams har stadig kortere holdbarhed.
Teams haben ein immer engeres Verfalldatum.
Her er salgs teams i Belgien.
Das sind Verkaufs Teams in Belgien.
Og den slags teams de kommer med?
Sie sehen es an unseren Entdeckungen die niemand zuvor gesehen hat. Und was für Teams bringen sie mit?
Image opedia sport Uafhængige forfremmelser teams og stalde Uafhængige forfremmelser teams og stalde Images in sport Søg på vores website
Image opedia sport Unabhängige Promotions Teams und Stallungen Unabhängige Promotions Teams und Stallungen Images in sport Suchen Sie unsere Website
28 Monitor fremskridt og ressourceforbrug af Stage Teams og iværksætte korrigerende
28 Überwachung der Fortschritte und die Ressourcennutzung von Phase Teams und korrigierende
Vi skal fra nu af indsætte de mulige joint action teams.
Wir müssen die möglichen joint action teams nunmehr einsetzen.
Nogle teams, vi giver nogle mennesker på teamet nogle penge til sig selv og siger, Brug dem som du vil på dig selv ,
Bei einigen Teams geben wir den Mitgliedern Geld für sich selbst und sagen Gib es nach Belieben für dich selbst aus, wie wir es auch mit den Studenten in Kanada gemacht hatten.
Og ens teams respekt er vigtigere end alle
Und die Achtung deines Teams ist wichtiger als aller
Image opedia sport Uafhængige forfremmelser teams og stalde
Image opedia sport Unabhängige Promotions Teams und Stallungen
Begge teams har fine spillere og en forskellig spillestil.
Nun, beide Teams haben gute Spieler und einen unterschiedlichen Stil.
De teams vi gav penge som de kunne spendere på hinanden, de blev forandrede teams og faktisk, dominerede de ligaen da de var færdige.
Die Teams, welchen wir Geld gaben, um es füreinander auszugeben, wurden zu anderen Teams und dominierten am Ende tatsächlich die Liga.
Hvad vi faktisk ser er, at de teams der er mere prosociale sælger flere produkter end de teams der kun fik penge til sig selv.
Wir sehen, dass prosoziale Teams tatsächlich mehr verkauften als die Teams, die Geld nur für sich bekamen.
Derved oprettes et net af eksperter på området samt Computer Emergency Response Teams (CERTs).
Dadurch kann ein Netz von Experten auf diesem Gebiet aufgebaut werden, und es können Computer Notdienste (CERT) eingerichtet werden.
Vi lavede en 19 punkts tominutters checkliste for kirurgiske teams.
Wir erschufen eine zweiminütige Checkliste mit 19 Punkten für chirurgische Teams.
Men ved andre teams siger vi, Her er 15 euro.
Hier sind 15 Euro.
Og jeg ved at i tænker på teams i høvdingebold.
Und ich weiß, dass Sie jetzt alle an Völkerball Teams denken.
Det har betydet, at de teams, der har ansvaret for den finansielle kontrol og likviditetsstyringen, er blevet styrket, og at der er oprettet nye teams, som arbejder med konsolidering af resultater og forvaltning af kundetilgodehavender.
So wurden die Teams für Finanz und Liquiditätscontrolling vergrößert und wurden neue Teams für Ergebniskonsolidierung und Management der Kundenforderungen eingesetzt.
Donic Bordtennisbat Top Teams 400, anatomisk er lavet af 5 laget Vario træ af høj kvalitet.
Der Donic Schildkröt TT Schläger Top Teams 400, anatomisch ist aus hochwertigem 5 Schichten Vario Holz hergestellt.
1950 erne betragtes normalt som guldalderen for motorcykelracing, og da tiåret begyndte, satte teams fra Norton og Gilera de standarder, som alle andre måtte følge begge med brug af Castrols smøremidler.
Die 50er Jahre wurden weithin als das Goldene Zeitalter des Motorradrennsports betrachtet. Zu Beginn des Jahrzehnts setzten die Teams von Norton und Gilera den Standard, dem andere folgten. Beide verwendeten Schmiermittel von Castrol.
Den første sæson af National Hockey League (NHL) blev startet i 1917 1918 med 5 teams.
Die erste Saison der National Hockey League (NHL) wurde begonnen 1917 1918 mit 5 Teams.
Så vi gik ud og fandt disse høvdingebold teams og infiltrerede dem.
Also haben wir uns ein paar Völkerball Teams gesucht und haben sie unterwandert.
Andre teams, vi giver dem penge til at spendere på deres holdkammerater.
Anderen Teams gaben wir Geld, um es für die Völkerball Kameraden auszugeben.
Få mere at vide om samarbejde Over 300.000 teams bruger Dropbox Business.
Erfahren Sie mehrüber Zusammenarbeit Mehr als 300.000 Teams vertrauen bereits auf Dropbox Business.
Og så kan vi se, nu har vi teams der spenderer til sig selv og vi har disse prosociale teams som vi giver penge for at gøre teamet lidt bedre.
Und dann haben wir Teams, die Geld für sich ausgeben und wir haben diese prosozialen Teams, denen wir Geld gaben, um das Team ein wenig zu verbessern.
Da Beromun altid administreres af erfarne kirurgiske teams på hospitaler, vil en utilsigtet overdosis være meget usandsynlig.
Da Beromun immer von erfahrenen Chirurgenteams stationär verabreicht wird, ist eine versehentliche Überdosierung sehr unwahrscheinlich.
Og til sidst, priotér disse forbedringer, baseret på markedet, og dit teams personale.
Zum Schluss räumt ihr diesen Verbesserungen dann mit Blick auf die Marktsituation und das Leistungskontingent eures Teams die passende Priorität ein.
Højttalerne repræsentant Opus 60 Teams og virksomheden samt yacht designer Alf Tagiatella Kintscher.
Es referieren Vertreter des Opus 60 Teams und der Firma Tagiatella Yacht sowie der Designer Alf Kintscher .
Et vigtigt skridt er allerede blevet taget Den første version af det nye software har været i brug sammen med den eksisterende platform siden november 2017 med inkassoagenter konstant givende feedback til de forskellige teams.
Ein wichtiger Schritt ist bereits getan Die erste Version der neuen Inkasso Software läuft seit November 2017 parallel zur bestehenden Plattform, wobei Inkasso Mitarbeiter den Teams immer wieder Feedback geben.
Shutterstock tilbyder et udvalg af abonnementer for individer, teams og selskabskunder så vel som kreative redigerings og samarbejdsmuligheder.
Shutterstock bietet eine Vielzahl von Paketen für Einzelpersonen, Teams und Unternehmenskunden sowie kreative Bearbeitungs und Zusammenarbeitsmöglichkeiten.
Resultatet af topmødet er en hyldest til hr. Fogh Rasmussens forhandlingsevner og både hans og hans teams ihærdighed.
Das Ergebnis des Gipfeltreffens ist dem Verhandlungsgeschick von Herrn Fogh Rasmussen und der Hartnäckigkeit zuzuschreiben, die er und seine Mitarbeiter an den Tag gelegt haben.
Management teams virker til i højere grad at væ re fjernet fra deres personale.
Führungsgruppen scheinen immer weniger Kontakt zu ihren Mitarbeitern zu haben.
Ændringer og reorganisering indenfor teams er tilladt fra 9 maj 12 maj, 2011 Kun.
Änderungen und Umstrukturierung innerhalb der Teams wird von 9. Mai 12. Mai 2011 Nur zulässig.
I denne sammenhæng er vores salgsteams og BioFarm teams i permanent kontakt med markedet.
In dieser Hinsicht stehen unsere Verkaufs und BioFarm Teams in ständigem Kontakt mit dem Markt.
This composition is complemented by other structures , such as project teams , working groups and committees .
This composition is complemented by other structures , such as project teams , working groups and committees .
Så nogle teams, vi giver folk på teamet penge, de spenderer dem på sig selv.
Einigen Teams gaben wir also Geld, um es für sich auszugeben.
I Agile softwareudvikling, teams typisk samles på daglig basis i det, der kaldes en Scrum.
In Agile Software Entwicklung, sammeln Teams typischerweise zusammen auf einer täglichen Basis in dem, was ein Scrum genannt wird.
NewsCred har i en undersøgelse fundet ud af, at 81 af alle content teams i amerikanske virksomheder består af færre end seks personer.
NewsCred hat in einer Untersuchung herausgefunden, dass 81 aller Content Teams in amerikanischen Unternehmen aus weniger als sechs Personen bestehen.
Håndbold team Motor ZNTU ZAB besatte andenpladsen i 2012 ukrainsk mesterskab (Super League) blandt mænd teams.
Handball Team Motor ZNTU ZAB belegt den zweiten Platz in 2012 ukrainische Meisterschaft (Super League) bei den Männern Teams.
Power BI's fordele starter ved samarbejdet, som fremmes både inden for teamet og mellem flere teams.
Die Vorteile von Microsoft Power BI Die Vorteile von Power BI beginnen mit der vereinfachten kollaborativen Arbeitsweise innerhalb eines Teams und zwischen verschiedenen Teams.
Podningen er baseret på de endelige placeringer af Big 12 grundspillet, med den øverste 6 teams få byes i første runde.
Die Aussaat wird der Gesamtwertung des Big basiert 12 regulären Saison, mit der Spitze 6 Teams erhalten Freilose in der ersten Runde.
Som en del af et udvidet partnerskab, den nye Samsung butikker vil blive forvaltet af Phones 4u og bemandet med Phones 4u ekspert teams.
Als Bestandteil der erweiterten Partnerschaft, die neue Samsung stores verwaltet werden, die von Handys, 4u und besetzt mit Phones 4u Experten teams.
De teams der spenderede penge på sig selv har den samme procentuelle mængde sejre, som de havde før.
Die Teams, welche Geld für sich ausgaben, hatten den gleichen Prozentsatz an Gewinnen wie zuvor.
Så i 1920 begyndte han at arbejde for Alfa Romeo, og han avancerede til chef for racing teams.
Dann im Jahre 1920 begann er für Alfa Romeo zu arbeiten und er vorgeschoben, um Chef für den Rennstall.
Så i 1920 begyndte han at arbejde for Alfa Romeo, og han avancerede til chef for racing teams.
Dann im Jahre 1920 begann er für Alfa Romeo zu arbeiten und er vorgeschoben, um Chef für die Rennteams.

 

Relaterede søgninger: Creative Cloud For Teams - Enkeltpersoner Og Teams - Teams Og Stalde - Dine Teams Kan - Både Teams Og Drivere - Har Brug For At Vide - Vi Har Brug - Har Brug For Dig - Du Har Brug - Har Brug For Hjælp -