Oversættelse af "aldrende arbejdstagere" til tyrkiske sprog:


  Ordbog Dansk-Tyrkisk

Aldrende - oversættelse : Aldrende - oversættelse : Aldrende - oversættelse : Aldrende arbejdstagere - oversættelse :

Ads

  Eksempler (Eksterne kilder, ikke revideret)

Jeg er nu en aldrende hippie.
Şimdi yaşlanan bir hippiyim.
Men her er en aldrende svamp.
Fakat burada zamanı geçmiş bir mantar görüyoruz.
deres arbejdstagere (se den specifikke lovgivning i dit land) (
5.Adım İzleme ve gözden geçirme
Ralph Summers, tidligere matinéidol nu en aldrende, overvægtig barpigejæger.
Ralph Summers, Anneler Günü'nün matine ilahı, artık yaşlı, kilolu bir barmaid düşkünü.
Det har virkelig noget at gøre med vores aldrende befolkning.
Bunun yaşlanan nüfusumuzla ilgisi olmalı.
De prioriterer familien frem for andet, de tager sig af sine børn og sine aldrende forældre.
Önceliği ailelerine veriyorlar. Çocuklarına ve yaşlı ebeveynlerine bakıyorlar.
Nu var de ikke villige til at vente et år eller 10 år ingen vil have en aldrende kendis.
Ama bir ya da 10 yıl beklemek istemiyorlardı, kimse yaslanan bir ünlü istemez.
Han er blot en aldrende dødelig med virkeligt dårlige knæ og måske vil han aldrig stige til den højde igen.
Sadece dizleri çok ağrıyan yaşlı bir fanidir, ve belki de bir daha asla aynı şekilde yükselmeyecektir.
En række lande har meldt om indførelse af lovgivning, der tillader, definerer eller regulerer narkotikatestning af førere, anholdte, indsatte eller arbejdstagere i forskellige situationer.
Bazı ülkeler, sürücülerin, tutukluların, mahkumların veya çalışanların farklı durumlarda uyuşturucu testinden geçirilmesini sağlayan, tanımlayan veya düzenleyen mevzuat uygulamaya koyduğunu rapor etmiştir.
arbejdsgivere i den offentlige og private sektor, herunder små og mellemstore virksomheder erhvervsledere, arbejdstagere fagforeninger og sikkerhedsrepræsentanter arbejdsmiljøinstitutioner arbejdsmiljøfagfolk udbydere af undervisning, uddannelsesinstitutioner og forsikringsselskaber.
Yapılan değerlendirmede, KOBİ ler başta olmak üzere tüm ilgili tarafl arda, risk değerlendirmesi ile ilgili gerekliliklerin neler olduğu ve nasıl gerçekleştirileceği konusunda genel bir bilinç eksikliği olduğu tespit edilmiştir. Değerlendirmede ayrıca şu tespitlere yer verilmiştir
Hvis man ønsker man kunne høre hinanden sundhed i gaderne studerende blev opfordrede til reform middelklasse Youngs få deres budskab kaldes frygt for arbejdstagere af 1925
Batı kulüplerde Kinkel abidjan kokteyller İncil ses üzerine çıktı dışında savaş ağası silahlar hatta shanghai Eğer bir dilek Bir başka sağlık duyabiliyordu
Dette kan skyldes en række faktorer, bl.a. stigninger i blandingsbrug, en mulig vækst i tilgængeligheden af heroin eller en aldrende gruppe af kroniske stofbrugere (152).
Bazı faktörlerin bununla bir ilgisi olabilir çeşitli uyuşturucu kullanımındaki artışlar, eroin bulunabilirliğindeki olası bir artış veya kronik uyuşturucu kullanıcılarının yaşlanmakta oluşu (152).
hvor sandsynligt det er, at faren vil forårsage skade hvor alvorlig en sådan skade kan må forventes at blive hvor ofte (og hvor mange) arbejdstagere, der eksponeres.
Risk değerlendirmesi kaynakları ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki adresten ulaşılabilir http osha.europa.eu topics riskassessment
navn og funktion på den eller de personer, der står for undersøgelsen de identificerede farer og risici grupper af arbejdstagere, der er udsat for særlige risici de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger
Risk değerlendirmesi yapılırken temizlikçiler, özel güvenlik görevlileri, bakım işçileri gibi işyerindeki diğer çalışanlar ile müşteriler ve ziyaretçiler gibi dışarıdan işyerine girmiş bulunanların işyerindeki varlığı da göz önünde bulundurulmalıdır.
Men de står over for et aldrende Kina med en befolkning på over 65 år, der stiger med 7 komma et eller andet procent i år, og som er ved at være 15 procent i år 2030.
Ama onlar bu yıl 7 küsür ve 2030'da da 15 civarında olacak bir 65 yaş üstü yaşlanan Çin'le karşı karşıyalar.
Endnu en udfordring i mange lande er, at social og sundhedsmyndighederne har at gøre med en aldrende gruppe af langvarige stofbrugere, der kan være mere sårbare, både over for en narkotikaoverdosis og en række negative sundhedsmæssige følger.
Pek çok ülkede, bir diğer mesele, sağlık hizmetleri ile sosyal hizmetlerin hem aşırı dozda uyuşturucuya hem de bir dizi olumsuz sağlık sonucuna karşı daha korunmasız olabilecek, yaşlanmakta olan uzun süreli uyuşturucu kullanıcılarıyla meşgul olmasıdır.
Arbejdstagere og arbejdsgivere eller deres respektive organisationer har i overensstemmelse med EU lovgivningen og national lovgivning og praksis ret til at forhandle og indgåkollektive overenskomster på passende niveauer og i tilfælde af interessekonflikter ret tilkollektive skridt, herunder strejke, for at forsvare deres interesser.
Birlik yasalarıile ulusal yasalar ve uygulamalar gereğince, çalışanlar ve işverenler ya dabunlarıtemsil eden örgütler, uygun düzeylerde toplu anlaşmalarıgörüşme ve sonuca bağlama ve çıkarların çatışmasıdurumunda kendi çıkarlarınıkorumak amacıyla greve gitmede dahil olmak üzere, toplu olarak harekete geçme haklarına sahiptir.
Det er dog ofte vanskeligt at opnå en genintegrering på arbejdsmarkedet på grund af de ringe færdigheder og den lave uddannelsesmæssige status, der kendetegner mange af personerne i en generelt aldrende gruppe af kroniske stofbrugere i langsigtet behandling i Europa.
Ancak Avrupa da uzun süreli tedavide bulunan ve yaşlanmakta olan kronik uyuşturucu kullanıcılarının genelini karakterize eden yetersiz vasıflar ve düşük eğitim seviyesinden dolayı, işgücü pazarına yeniden giriş genellikle güçtür.
Dette viser sig ikke kun at være godt for ens aldrende forældre, at have dem tæt på familien, det giver dem omkring fire til seks års ekstra forventet levetid, forskning viser at det også er godt for børnene i disse familier, som har lavere dødsrate og færre tilfælde af sygdom.
Bu durum, yalnızca yaşlanan ebeveynlerinizi aileye yakın kalmasını sağlamıyor, aynı zamanda dört ile altı yıl arası fazladan yaşam beklentisi sağlıyor. Araştırmalar gösteriyor ki, bu durum ayrıca çocuklara da faydalı. Ölüm oranları ve hastalığa yakalanma oranları düşüyor.
Cubanerne bruges som øst Third Street apt prale stadig, hvad svin haler tvang dem et symbol for indsendelse til Manchu dynastiet på nogle af dem men inden den gamle bymiljøet der var ingen regering der var en masse af himlen den aldrende kejserinde delegerede vores ånd afbrudt af kassen af krigen tøvede døende indtil 1900 og og derefter for alle henseender
Çoğu batılılar liam ile attı nerede şaka hayvan yönetim doğu üçüncü sokak apt olarak kullanılan Kübalılar Hala övünür ne domuz kuyrukları katılma onlara zorla bir sembol Mançu hanedanı bazıları da ama eski kent ortamında var hiçbir hükümet oldu cennet çok oldu yaşlanmayı imparatoriçe temsilci

 

Relaterede søgninger: Ansigt Er Hans Visne Aldrende Far - Ansigt Er Hans Visne Aldrende - Bevægelighed For Arbejdstagere - Om Beskyttelse Af Arbejdstagere - Arbejdstagere Fra Tredjelande - Direktivet Om Udstationering Af Arbejdstagere - Arbejdstagere Mod Farerne - Arbejdstagere Og Deres - Arbejdstagere Og Arbejdsgivere - Højt Kvalificerede Arbejdstagere -