Oversættelse af "Udvis forsigtighed ved" til tyrkiske sprog:


  Ordbog Dansk-Tyrkisk

Forsigtighed - oversættelse : Forsigtighed - oversættelse : Forsigtighed - oversættelse : Forsigtighed - oversættelse : Forsigtighed - oversættelse : Forsigtighed - oversættelse : Forsigtighed - oversættelse : Udvis forsigtighed ved - oversættelse :

Ads

  Eksempler (Eksterne kilder, ikke revideret)

Udvis lidt selvdisciplin?
Kendime hakim mi olayım?
Grogan! Udvis lidt mod!
Grogan.
Udvis ikke for meget opmærksomhed.
Çok üzerinde durma.
udvis dog lidt selvdisciplin.
Lütfen, kendine hakim ol.
Mistro og forsigtighed.
Güvensizlik ve ihtiyat.
Nuvel, lidt forsigtighed...
Yine de, biraz tedbir...
Forsigtighed er det vigtigste.
Çok dikkatli olmalıyız.
Forsigtighed til det sidste.
Riski göze alamayız.
Og deraf min forsigtighed.
Dolayısıyla, ihtiyatlı olmanın karşılığını görmüş olacağım.
Fortsæt med yderste forsigtighed.
Dikkatle davranın.
Det er ligetil. De bør udvise større forsigtighed .
Ve Bay Marshall dikkatli olsanız iyi olur.
Men NATO, selvom de forsvarer Estland, reagerede med forsigtighed.
Fakat NATO, Estonya'yı savunmasına rağmen, çok ihtiyatlı bir şekilde tepki verdi.
At finde det kræver forsigtighed på vej fremad, famlende i mørket.
Onu bulmak için ihtiyatlı olmak, karanlıkta el yordamıyla ilerlemek gerekecek.
Så med den største forsigtighed måtte vi mekanisk skrabe al voksen af.
Böylece cilayı mekanik olarak çok dikkatli bir biçimde kazımak zorunda kaldık.
En sådan analyse er pr. definition spekulativ og skal foretages med forsigtighed.
Ancak, mantarların pek çok ülkede doğal olarak yetiştiği gerçeği, mevzuat için daha karmaşık bir sorun yaratmakta ve bunlar Avrupa da farklı şekillerde ele alınmaktadır.
Sammenligninger mellem landene må fortolkes med forsigtighed, da miljøer og undersøgelsesmetoder kan variere.
Farklı tipte ortamlar ve çalışma yöntemlerinden dolayı, ülkeler arasında karşılaştırma yaparken dikkatli olunmalıdır ulusal örnekleme stratejileri farklılık göstermektedir ayrıntılı bilgi için bkz.
Der mangler imidlertid stadig præcision i begge datasæt, og skønnet skal betragtes med forsigtighed.
Bununla beraber, her iki veri setinde de hâlâ eksiklikler bulunmaktadır ve bu tahmin ihtiyatlı bir şekilde değerlendirilmelidir.
Målgrupperne kan variere noget afhængigt af metode og datakilde sammenligninger bør derfor foretages med forsigtighed.
Farklı tahmin yöntemleri ve veri kaynaklarından dolayı, hedef gruplar biraz farklılık gösterebilir dolayısıyla, karşılaştırma yapılırken dikkatli olunmalıdır.
Målgrupperne kan variere noget afhængig af metode og datakilde sammenligninger bør derfor foretages med forsigtighed.
Farklı çalışma yöntemleri ve veri kaynaklarına bağlı olarak, hedef gruplar biraz farklılık gösterebilir dolayısıyla, karşılaştırma yaparken dikkatli olunmalıdır.
Målgrupperne kan variere noget afhængigt af metode og datakilde sammenligninger bør derfor foretages med forsigtighed.
Hedef gruplar, farklı tahmin yöntemleri ve veri kaynaklarından dolayı, hafif farklılıklar gösterebilir dolayısıyla, karşılaştırmalar dikkatle yapılmalıdır.
Alligevel betyder forskelle i indberetningskvaliteten landene imellem, at alle direkte sammenligninger bør foretages med forsigtighed.
Bunun yanı sıra, uyuşturucu kaynaklı pek çok ölüm vakasına aslında çeşitli uyuşturucular sebep olduğundan, farklı uyuşturucuların bundaki rolünün anlaşılması güç olabilir.
Målgrupperne kan variere noget afhængigt af metode og datakilde sammenligninger bør derfor foretages med forsigtighed.
Farklı tahmin yöntemleri ve veri kaynaklarından dolayı, hedef gruplar arasında hafif farklar olabilir dolayısıyla, kıyaslamaların ihtiyatlı bir şekilde yapılması gerekmektedir.
Capulet Og hvorfor, min frue visdom? hold din tunge, Good forsigtighed smatter med din Gossips, gå.
Capulet Ve neden, benim hanım bilgelik? dedikodu smatter dil, iyi basiret tutun.
Dataene skal fortolkes med forsigtighed, da der er flere metodiske begrænsninger i de forskellige datasystemer (125).
Farklı veri sistemlerindeki bazı yöntembilimsel kısıtlamalardan dolayı, verilerin ihtiyatlı bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir (125).
Sammenligninger mellem landene skal imidlertid foretages med forsigtighed som følge af variationen i de anvendte rekrutteringsmiljøer.
Güven aralıkları da dahil olmak üzere, tüm bilgiler için bkz.
Sk ete ikk e på grund af en generals overmod, men på grund af hans forsigtighed.
Acımasız bir general yüzünden değil aşırı tedbirli bir generalden kaynaklandı, buna ne demeli?
Denne tendens skal fortolkes med forsigtighed, da den kun er baseret på to undersøgelser i hvert land.
Yeterli raporlama yapılamama ihtimali düşünüldüğünde, bu rakam asgari bir tahmin olarak kabul edilebilir.
at sikre bedre beslutningsredskaber til at håndtere usikkerhed, risiko, manglende viden og forsigtighed i de vigtigste miljø og sundhedsspørgsmål.
Önemli AB kurumlar arası süreçler ve WHO Bakanlar Konferansı ve 2009 Avrupa Halk Sağlığı Birliği konferansı gibi önemli etkinliklerdeki ve toplantılardaki önemli ortaklarla işbirliği yaparak
Det skal imidlertid erindres, at der stadig mangler præcision i begge datasæt, hvilket indebærer, at beregningen skal betragtes med forsigtighed.
Ancak, her iki veri setinin de tam olarak doğru olmayabileceğinin göz önünde bulundurulması gerektiğinden, bu hesabın ihtiyatlı bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir.
Mulige forskelle i stoffets renhed enten mellem lande og markedsniveauer eller over tid, betyder, at sammenligninger skal foretages med forsigtighed.
Beyaz eroinin perakende fiyatı, sadece gram başına fiyatının 31 EUR ile 151 EUR arasında değiştiği birkaç Avrupa ülkesi tarafından rapor edilmiştir.
Sammenligninger af befolkningssatser bør foretages med forsigtighed, da der er nogle forskelle i definitionerne af tilfælde og kvaliteten af indberetningerne.
Vaka tanımlarında ve raporlama kalitesinde bazı farklar bulunduğundan, nüfus oranları karşılaştırılırken ihtiyatlı olmak gerekir.
Ved og ved og ved.
Sürecek.
Prævalensdataene kommer imidlertid fra forskellige kilder og kan i nogle tilfælde være vanskelige at sammenligne de bør derfor fortolkes med forsigtighed.
Bununla birlikte, yaygınlık verileri çeşitli kaynaklardan gelmekte olup bazı durumlarda, karşılaştırılmaları zor olabilir dolayısıyla, dikkatle yorumlanmalıdırlar.
Manglen på pålidelige historiske data vanskeliggør vurderingen af tendenserne over tid for problematisk opioidbrug, og tendenserne bør derfor fortolkes med forsigtighed.
Güvenilir tarihsel verilerin eksikliği, sorunlu opioid kullanımında zaman içerisinde meydana gelen eğilimlerin değerlendirilmesini karmaşıklaştırmakta olup, dolayısıyla eğilimler dikkatli bir şekilde yorumlanmalıdır.
Det omfang, hvor de analyserede prøver, afspejler det samlede marked, er usikker, og derfor skal data om styrke fortolkes med forsigtighed.
Bir önceki aya ilişkin tahminlerde uyuşturucuyu, çok yoğun olmasa da, daha düzenli olarak kullananlar da yer alacaktır.
De fleste lande bruger til dette formål indlægssedlerne i pakkerne, hvori det bl.a. tilrådes at udvise forsigtighed, hvis patienten føler træthed.
Bunun için, çoğu ülke, örneğin, hasta kendini uykulu hissediyorsa uyarıda bulunmayı öneren, paket içindeki hasta bilgi broşürüne güvenir.
Borte meddelelser anses ofte for at være irriterende af andre brugere. Brug dette med forsigtighed, og tag hensyn til andre irc brugere.
Uzakta mesajı diğer kullanıcılar tarafından can sıkıcı olarak değerlendirilir genellikle. Bu seçeneği dikkatle kullanın, özellikle sizin gibi irc kullanıcılarını gözetiniz.
Skumringen faldt, jeg tændte et lys med den største økonomi bevægelighed og så meget forsigtighed, som om det var en ulovlig procedure.
Alacakaranlık düştü hareketinin en büyük ekonomiye sahip bir mum yaktı ve bir o kadar basiret olarak yasadışı geçmeden sanki.
Der er imidlertid stadig forskelle mellem landene med hensyn til dataindsamlingsmetode og år, og mindre forskelle mellem landene bør fortolkes med forsigtighed.
Perakende uyuşturucu pazarlarını anlamak için yasadışı uyuşturucuların saflık derecesi veya etki gücü ile perakende satıș fiyatlarına ilişkin veriler de analiz edilebilir.
Bliv ved, bliv ved.
Devam et.
Ved mosen. Ved mosen?
Evet, evet, bataklıkta.
Ved Thermopylæ ved solopgang.
Thermopylae'de gün batımında.
Der er imidlertid stadig forskelle mellem landene med hensyn til dataindsamlingsmetode og år, og mindre forskelle mellem landene bør fortolkes med forsigtighed (1).
Bununla beraber, ülkeler arasında yöntem bilim ve veri toplama yılı açısından hala farklar bulunmakta olup, ülkeler arasındaki küçük farklar dikkatle yorumlanmalıdır (1).
Der er imidlertid stadig forskelle mellem landene med hensyn til dataindsamlingsmetode og år, og mindre forskelle mellem landene bør fortolkes med forsigtighed (1).
Bununla beraber, hala yöntembilim ve veri toplama yılı bakımından ülkeler arasında farklılıklar bulunmaktadır ve ülkeler arasındaki küçük farklar dikkatle yorumlanmalıdır (1).
Listen bliver ved og ved.
Liste böyle uzayıp gidiyor.

 

Relaterede søgninger: Bør Anvendes Med Forsigtighed - Med Forsigtighed Til Patienter - Anvendes Med Forsigtighed Til Patienter - Med Forsigtighed Hos Patienter - Skal Anvendes Med Forsigtighed - Bruges Med Forsigtighed - Administreres Med Forsigtighed - Gives Med Forsigtighed - Behandles Med Forsigtighed - Bør Udvise Forsigtighed -