Oversættelse af "et spark" til thailandske sprog:


Ads

  Eksempler (Eksterne kilder, ikke revideret)

Et forfærdeligt spark.
เป นการค กออฟท ด ไม ได เลย
...et vigtigt spark...
คราวน สตรานสก ต องทำการเตะล กโทษ ท สำค ญอย างมหาศาลให แก ประเทศนะคร บ
Spark!
Come on, เตะได ในขณะน เตะม น
Her Klo, spark, klo, spark.
ตอนน กรงเล บ, เตะ, กรงเล บ, เตะ
Klo, spark, klo, spark. Hej.
กรงเล บ, เตะ, กรงเล บ, เตะ
Føles som et spark bagi, ikke?
ร ส กเหม อนโดนห กหล งใช ไม ?
Lige der. Det er et spark!
ตรงน นๆ น นค อเตะ
Ah! Var det et slag eller et spark!?
อ า! เธอมาต อยช นอย างน ได ไงเน ย ?
Du får sgu et spark i røven!
น งน ฉ นจะเอาน งบ กโกรกให แบนเลย
Ronaldinho placerer den med et briliant spark.
โรน ลด ญโญ ย งล กท สามป ดท ายอย างสวยงาม
Spark så røv!
โมโหเข า, เล นม นค นซะบ าง!
Det afgørende spark.
ล กเตะล กส ดท ายน น
Kom nu, spark!
เตะบอลเล อด มา
Sådan. Flot spark.
ใช เตะได ด ไอ แห ง
Spark døren ind.
พ งเข าไปเลย!
Spark ruden ud.
ถ บหน าต างให แตกเลย
Spark til det.
เตะม นออกมา
Spark den skide kanin.
น นจาเตะกระต ายแช ง ทำอะไรบางอย าง
Spark noget røv derude!
เตะต ดออกม บาง เตะต ดบางขวาท งหมดหร อไม
Spark jeres pistoler herover.
ผมเป นความก าวหน า ตามธรรมชาต ของสป ช ส
Spark hans røv derned.
เตะโด งม นเลย
Skyggeløst spark , Buddhas håndflade .
ร จ กว ชาล กเตะไร เงา ฝ าม อย ไล ล มม นซะ
En, to, tre, spark.
หน ง สอง สาม เตะ
Tilbage, siden, foran, spark.
หล ง ข าง หน า เตะ
Måske var det et spark. Det gik så hurtigt.
ไม ร ม นเก ดข นเร วมาก
Spark ham i nosserne, Scofield!
เตะม นเลย สโกฟ ลด !
Gå ind og spark røv.
ด ส เข าไปข างในแล วก โชว พวกเค า.
Spark tasken hen til hende!
วางกระเป าลงแล วเตะไปให เธอ
Det er okay. Chefen skal have et spark bagi og da.
ขนมกากหม
Drop ham som et råddent æble. Spark ham ud til højre.
เขาก เหม อนก บคานแขวนหม อต มน ำท ล กต ดไฟ เข ยเขาไปให พ นทางซะ
første mål til New Zealand et vigtigt spark for New Zealand...
แต มแรกของเกมเป นของน วซ แลนด ผ เล นส ดยอดจากกองหล ง.. แอนดร เมห เธ นส
Kan du lære mig skyggeløse spark ?
เม อไหร นายถ งจะสอนล กเตะไร เงา?
Tilbage, siden, en, to, tre, spark.
หล ง ข าง หน ง สอง สาม เตะ
Jeg finder en rigtig vampyr, og han giver dig et spark i røven.
หน อยากเก บต งค
Du får et spark i røven så snart de fjerner stingene i din pande.
หายเร วๆแล วมาจ ายต งด วยนะคะ
Jeg er så flov. Jeg kan ikke få et spark i røven med værdighed.
ฉ นไม เหล อแม แต ความภ ม ใจแล ว
Du havde det højeste spark, jeg har set.
เธอเตะขาได ส งท ส ดต งแต ฉ นเคยเห นมา
Jeg sniger mig ind på byttet. Klo, spark.
ฉ นค กคามเหย อ เล บ, เตะ
Emnet var indelysende ramt i venstre side af hovedet, med et bat eller spark... eller et helvede hårdt slag.
ศพน ถ กท บท ห ว ด านซ ายด วยไม ต เบสบอลหร อโดนเตะ หร อถ กต อยอย างแรง
Klo, spark. Det er det rene vand. Kom nu.
กรงเล บ, เตะ แม แต เด กทารกก ทำได มาเถอะ
Jeg har set bedre spark fra et gammelt æsel og jeg snakker ikke om dig, Paula.
ผมเคยเห นอ นท ม นเด ดกว าน อ ก ม นม กระด กล งเกล อนไปหมด ผมไม ได พ ดถ งค ณ พอลล า!
Spark røv på operationsstuen, og så får vi vores aften.
อ อ ฉ นย งไม ได โกนขนเลย
Spark ham i nosserne. Det var så alt for i aften.
เก บเส อ และเทปของค ณได แล วล ะ ขอบค ณท มาชมนะคะ
Bare spark på en mand, der er ved at blive slået.
ว ธ ท จะชนะ ค อการพ ดแบบน น ะเหรอ
Du behøver ikke at være jaloux! Alle mine venner kommer én, hænge ud, spark den.
ค ณไม ได ท จะอ จฉา! ม พอท จะ ของฉ นจะไปรอบ ๆ

 

Relaterede søgninger: Spark I Røven - Slag Og Spark - Spark Ham I Nosserne - Fonts Og Adobe Spark Med Premiumfunktioner - Spark Ham I Kuglerne - Ham Spark Ham -