Oversættelse af "stige til ansvar" til Portugisisk sprog:


  Ordbog Dansk-Portugisisk

Stige - oversættelse : Ansvar - oversættelse : Ansvar - oversættelse : Stige - oversættelse : Ansvar - oversættelse : Stige til ansvar - oversættelse :

Ads

  Eksempler (Eksterne kilder, ikke revideret)

Klar til at stige til hest.
Preparar para montar.
Klar til at stige på!
Preparar para montar.
Stige
Escada
Tilladelse til at stige om bord?
Autorizado a bordo?
Det bliver nødt til at være en medlemsstat, og vi kan ikke tillade, at medlemsstaterne blot vender ryggen til og lader forureningen stige. Derfor skal medlemsstaterne have et ansvar.
Não o incluir na área de aplicação desta directiva seria criar uma isenção injustificável.
H stige
Escada H
Skjult stige
Escada Escondida
En stige.
Uma escada.
INCRELEX fik væksthastigheden til at stige væsentligt.
O INCRELEX provocou um aumento significativo da velocidade de crescimento.
Er du parat til at stige ud?
Pronto para sair primeiro?
Kraftværkets belastningsfaktor vil således stige til 61 .
Isto aumentará o factor de carga da central nuclear para 61 .
Denne regning vil over hele Europa stige og stige som vandstanden.
A nível europeu, este custo, tal como o nível das águas, irá subir.
Efterspørgslen efter energi til transportformål vil fortsat stige.
A procura de energia para fins relacionados com os transportes vai continuar a aumentar.
Hent en stige.
Vai buscar um escadote.
F.eks. har anlæggelsen af dæmninger, ved at få overfladen af stillestående vand til at stige, fået antallet af parasitsygdomme til at stige kraftigt.
Por exemplo, a política relativa às barragens, que provoca um aumento das superfícies de águas estagnadas, fez aumentar drasticamente o número de doenças parasitárias.
Men det totale energiforbrug vil stige til 22 enheder.
O consumo total de energia vai aumentar para 22 unidades.
Investeringerne vil stige med 5 år til år i
Os investimentos aumentarão em 5 ano a ano em
Udgifterne til sundhedsydelser og pensioner vil derfor stige markant.
Em consequência, as despesas com cuidados de saúde e com pensões de reforma vão aumentar.
Reducerer vi vægten tilstrækkeligt, kan det stige til vejrs.
Se reduzirmos bastante o peso, ela poderá subir.
Denne post vil stige til af omsætningen i 2007.
Esta tendência de aumento atingirá do volume de negócios em 2007.
Din score vil stige.
Sua pontuação vai aumentar.
Derefter vil det stige.
E depois subirá.
Vi må stige opad.
Teremos de lhe passar por cima.
Med denne udvidelse vil befolkningen stige med 28 , mens BNP kun vil stige 6 .
Com este alargamento a população aumentará 28 enquanto o PIB apenas crescerá 6 .
den til at stige og det fører til, at blodtrykket falder.
induzem um aumento do seu débito urinário, levando a uma redução da sua pressão arterial.
Efterspørgslen vil få priserne til at stige til gavn for produktionen.
A procura fará aumentar os preços e estes impulsionarão o cultivo.
Der er allerede over 16 millioner arbejdsløse, og tallet ventes at stige til 17 millioner, før det holder op med at stige.
Existem actualmente mais de 16 milhões de desempregados, prevendo se que este número atinja os 17 milhões antes de estabilizar.
Grundbeløbet vil stige i forhold til , hvor alvorlig overtrædelsen er .
Este montante de base aumenta de acordo com a gravidade da infracção .
Flebogammadif får niveauet af antistoffer i blodet til at stige.
Flebogammadif é utilizada para aumentar os níveis de anticorpos no seu sangue.
Der er ingen grund til at lade støtten stige yderligere.
Não há motivo para aumentar ainda mais os subsídios.
Investeringerne skulle i givet fald stige fra 21 til 25 .
Os investimentos teriam de aumentar de 21 para 25 .
Det vil kun komme til at stige med ca. 10 .
Aumentará apenas em cerca de 10 .
Hold hånden der, og fortsæt med at stige til vejrs.
Mantenha a sua mão no mesmo lugar madame, e continue a subir.
Synet af et andet fly fik humøret til at stige.
Depois de verem outro avião ficaram todos mais animados.
De rejsende bedes stige på toget til Baltimore og Washington...
Embarque de passageiros para Baltimore e Washington!
kan stige ved langvarig ubevægelighed.
pernas) pode aumentar nos períodos de imobilização prolongada.
Aktiver i alt vil stige.
O total de ativos vai aumentar.
Vandet fortsætter med at stige.
O nível das águas continua a subir.
Vaer venlig at stige ned.
Senhora, por fiavor.
Vær venlig at stige af.
Desmonte.
Løjtnant, bed mændene stige ud.
Tenente, ordene aos homens que desçam.
Otis, hold den stige, hurtigt.
Otis, segura a escada, depressa.
Antallet af harmoniseringssager, der henvises til Fællesskabet, forventes derfor at stige.
O número de consultas de harmonização comunitárias deverá assim aumentar.
Foderpriserne i hele Europa kan stige med op til 20 30 .
Os custos dos alimentos acabados para animais em toda a Europa poderão aumentar entre 20 e 30 .
Nu beregnes det efter udvidelsen, at tallet vil stige til 60 .
Estima se que, após o alargamento, aquele valor aumente para 60 .

 

Relaterede søgninger: Stige Dig Til Hovedet - Stige Op Til Himlen - Forventes At Stige - At Stige Op - Fortsætter Med At Stige - Begyndte At Stige - På En Stige - At Stige Ud - Stige I Takt - Priserne Vil Stige -