Oversættelse af "Fosters teamwork" til hollandsk sprog:


  Ordbog Dansk-Hollandske

Fosters teamwork - oversættelse :

Ads

  Eksempler (Eksterne kilder, ikke revideret)

Jeg besvarer fru Fosters spørgsmål om beviser.
Dan antwoord ik nu op de vraag van mevrouw Foster over het bewijsmateriaal.
Hjemmeside Spil Fosters hjem for fantasivenner dør til dør
Home page Games Foster's thuis voor denkbeeldige vrienden van deur tot deur
Fru formand, jeg stemte for fru Fosters betænkning om sikkerhed i lufthavnene.
Mevrouw de Voorzitter, ik heb voor het verslag van mevrouw Foster gestemd over de veiligheid op luchthavens.
Jeg er grundlæggende uenig med fru Fosters og hendes kollegers modstand mod idéen om en europæisk kystvagt.
Ik ben het fundamenteel oneens met het verzet van mevrouw Foster en haar collega s tegen het idee van een Europese kustwacht.
Dette direktiv er resultatet af et glimrende teamwork mellem Parlamentet, Kommissionen og Rådet.
Zij is het product van een voortreffelijke samenwerking tussen het Parlement, de Commissie en de Raad.
Jeg vil gerne takke mine kolleger for det fremragende teamwork endnu en gang.
Ik dank de afgevaardigden nogmaals van harte voor het uitstekende teamwerk.
Der opøves kommunikationsevne og kreativitet, og opnås evne til teamwork, ansvarsbevidsthed og management knowhow.
Door voortgezette opleiding kan die worden geconsolideerd en verhoogd. Communicatieve vaardigheden en creativiteit worden daardoor getraind.
Min gruppe vil også i morgen forkaste fru Fosters tre ændringsforslag, fordi vi mener, at Kommissionen har fuldstændig ret.
Mijn fractie zal daarom morgen de drie amendementen van collega Foster verwerpen omdat wij vinden dat de Commissie volledig gelijk heeft.
amp 8226 Fix en fejl, hvor Veronica ikke længere kunne befalet (med en tidligere teamwork).
amp 8226 Fix een bug, waar Veronica niet langer kon worden geboden (met een vooraf samenwerking).
Idrætten bidrager til uddannelse og livslang læring samt fremmer kvaliteter som lederevner, samfundsånd og teamwork.
Het kan bijdragen aan opvoeding en levenslang leren, en het kan daarnaast kwaliteiten zoals leiderschap, burgerzin en teamwork bevorderen.
Fosters Duchess Simply Smashing Slå den til Duchess overbevist om, at det er den eneste kunstværk fra Casa Foster, Duchess,...
Foster's Duchess Gewoon Smashing Zet het op Duchess ervan overtuigd dat het de enige kunstwerk van de Casa Foster, hertogin, gooi...
I modsætning til fru Fosters argumenter vil jeg argumentere for, at en EU kystvagt effektivt ville kunne patruljere EU's farvande.
In tegenstelling tot hetgeen mevrouw Foster zegt, wil ik stellen dat een Europese kustwacht juist heel doeltreffend toezicht kan houden op de EU wateren.
Hvad skal folk foretage sig i lokalet (telefonsamtaler, teamwork eller fokusere foran computeren)? Er det støjende?
Wat zullen mensen gaan doen in de ruimte (telefoon, teamwerk of concentratiewerk achter de computer)? Is er veel lawaai?
Oprigtige sociale relationer, teamwork og et godt virksomhedsklima er vigtigt for os. Sammen er vi stærke.
Goede intermenselijke betrekkingen, teamwerk en een goed werkklimaat zijn belangrijk voor ons. Samen staan we sterk.
84 form for teamwork, man har i tankerne, ikke nødvendigvis behøver at bestå i fællesfinansierede aktioner.
84 ontwikkelingshulp in de Lid Staten.
Forøget teamwork, fladere virksomhedsstrukturer, ansvarsdelegering og et større behov for multitasking fører til udvikling i læringsorganisationer.
Meer teamwerk, vlakkere structuren, gedelegeerde verantwoordelijkheden en een grotere behoefte aan multitasking leiden tot een ontwikkeling van lerende organisaties.
Evalueret videnskabeligt Studier dokumenterer, at træning med Challenge Disc og Body Teamwork fra MFT forbedrer koordinationsevnen effektivt.
Wetenschappelijk geëvalueerd uit studies blijkt dat het trainen met de Challenge Disc en Body Teamwork van MFT de coördinatie effectief verbetert.
Jeg benytter lejligheden til at lykønske ordføreren, og jeg er glad for det teamwork, vi har haft.
Ik maak van de gelegenheid gebruik de rapporteur lof toe te zwaaien. Ik ben zeer tevreden over het werk dat wij met zijn allen hebben verricht.
Faktisk vil jeg gerne takke alle medlemmerne af Parlamentets delegation, fordi det i høj grad var teamwork.
Eigenlijk gaat mijn dank uit naar alle delegatieleden, want wij hebben hier gezamenlijk aan gewerkt.
Wilt s Washn 'Swoosh Wilt fra Fosters hjem, tilbød at hjælpe vaske tøj, men han er meget legesyg og så gøre alt,...
Wilt's Washn 'Swoosh Wilt uit Foster's Thuis, aangeboden om kleren wassen helpen, maar hij is erg speels en dus zorg...
Fosters hjem for fantasivenner dør til dør Oplev imaginære venner Overalt man ser korridorer Foster House, vil du se en imaginær ven....
Foster's thuis voor denkbeeldige vrienden van deur tot deur Ontdek denkbeeldige vrienden Overal waar je kijkt gangen Foster House, ziet u een denkbeeldige...
All Eurosystem functions shall be performed in a spirit of cooperation and teamwork by the members of the Eurosystem .
Alle functies van het Eurosysteem worden door de leden van het Eurosysteem in een geest van samenwerking en teamwerk vervuld .
Herved opfyldes to vigtige punkter i konkurrenceprogrammet, nemlig at det nye hovedsæde skal skabe interaktiv kommunikation og fremme teamwork.
Dit komt tegemoet aan twee belangrijke elementen van de wedstrijdvoorschriften het nieuwe gebouw diende interactieve communicatie te bevorderen en teamwerk te stimuleren .
Hvis designet er et resultat af et teamwork, kan det pågældende team nævnes i stedet for de enkelte designere.
Wanneer het model in teamverband is ontwikkeld, mag in plaats van de afzonderlijke ontwerpers het team worden vermeld.
Wilt fra Fosters hjem, tilbød at hjælpe vaske tøj, men han er meget legesyg og så gøre alt, hvad du gør i spil kurv.
Wilt uit Foster's Thuis, aangeboden om kleren wassen helpen, maar hij is erg speels en dus zorg alles wat je doet in games winkelwagen.
Centraliserede indstillingspolitikker 5 10 15 Brugerstyring Detaljerede klientadgangskontroller og avancerede klientindstillinger Masseudrulning (MSI, Android Host) Teamwork og rapportering Åbn Luk
Gecentraliseerde instellingen 5 10 15 Gebruikersbeheer Gedetailleerde toegangscontroles voor clients en geavanceerde clientinstellingen Centraal implementeren (MSI, Android Host) Teamwerk en rapportage Openen Sluiten
I de første minutter efter et hjertestop kan teamwork mellem opkalder og vagthavende forbedre overlevelsen med en faktor på 4.
In de eerste minuten na een hartstilstand kan de samenwerking tussen beller en meldkamer centralist de overlevingskans vergroten met een factor 4.
I de første minutter efter et hjertestop kan teamwork mellem opkalder og vagthavende forbedre overlevelsen med en faktor på 4.
In de eerste paar minuten na een hartstilstand kan het teamwork tussen de beller en de dispatcher de overlevingskans verbeteren met een factor van 4.
I H amp M har vi fokus på teamwork, og vi elsker at skabe trends, farver, print og materialer sammen.
Bij H amp M draait alles om teamwork en wij houden ervan om samen trends, kleuren, prints en materialen te creëren.
Online møder op til 25 deltagere Præsentationer til salgsstøttelsen Online uddannelse nedbring udgifterne ved online uddannelse Teamwork samarbejd online på realtidsdokumenter
Online meetings met maximaal 25 deelnemers Presentaties geef uw verkooppotentieel een boost Cursussessie kosten verminderen door cursus online te geven Teamwerk online tegelijkertijd samenwerken aan documenten
Medmindre vi får etableret et teamwork og et bedre forhold mellem Fællesskabets institutioner, er vort håb for virkelig positive resultater meget ringe.
Er is een grotere mate van consolidatie van de desbetreffende verordeningen nodig.
Konstruktionen og rumdesignet vil skabe et arbejdsmiljø , som imødekommer forskellige funktionelle krav og muliggør åben kommunikation , hvorved teamwork og samspil fremmes på alle niveauer .
Door een werkomgeving te creëren die aan verschillende functie eisen voldoet en open communicatie vergemakkelijkt , bevordert het structurele en ruimtelijke ontwerp van het nieuwe gebouw teamwerk en interactie op elk niveau .
På deres vej lærer de om teamwork, medfølelse, venskab og fair play, mens Ash arbejder på at nå sit mål at blive Pokémon mester.
Tijdens hun reis leren ze over samenwerking, medeleven, vriendschap en eerlijkheid naarmate Ash zijn doel probeert te bereiken, namelijk een Pokémon master worden.
Vi er meget enige i linjen i betænkningen, og jeg vil også tage lidt afstand fra fru Fosters bemærkninger om, at Kommissionens forslag eller forslagene i betænkningen er en katastrofe for luftfarten.
Daaruit blijkt dat wij ons behoorlijk kunnen vinden in de lijn die nu in het verslag is terug te vinden en ik wil ook een beetje afstand nemen van de opmerkingen van mevrouw Foster alsof de voorstellen van de Commissie of de voorstellen die in het verslag gedaan zijn een ramp zouden betekenen voor de luchtvaart.
Med Intrexx Share tilbyder United Planet desuden en social business platform, som stimulerer udveksling af viden og teamwork blandt medarbejderne og integrerer eksisterende virksomheds software i kommunikationsprocessen.
Met Intrexx Share biedt United Planet een sociaal bedrijfsplatform dat de uitwisseling van kennis en teamwork onder werknemers stimuleert, en integreert bestaande bedrijfssoftware binnen het communicatieproces.
Spræng vennerne i luften, og kombiner taktik med teamwork i det actionfyldte Uncharted4 Multiplayer tilmeld dig PlayStation Plus for at sikre, at du ikke går glip af noget.
Blaas je vrienden op en combineer tactiek met teamwork in de actievolle multiplayer van Uncharted4 word lid van PlayStation Plus en zorg ervoor dat je niets mist.
Dette får stadig større betydning, efterhånden som vi får mere IT baserede løsninger, mere horisontalt teamwork af den type, som jeg ved anvendes inden for områder som informationssamfundet.
Dit wordt namelijk steeds belangrijker omdat de informatietechnologie in toenemende mate de basis voor oplossingen zal vormen en de rol van horizontaal teamwork in onze informatiemaatschappij steeds groter zal worden.
Så kontorlyd er et kæmpe område, og i øvrigt, støj i kontorer har påvist at folk bliver mindre hjælpsomme, sætter mindre pris på teamwork og er mindre produktive på arbejdspladsen.
Kantoorgeluid is een groot aandachtsgebied. Overigens blijkt dat door lawaai op kantoor... mensen minder plezier in teamwerk hebben en minder behulpzaam en minder productief zijn. mensen minder plezier in teamwerk hebben en minder behulpzaam en minder productief zijn.
SimMan Vascular omfatter akut endovaskulær behandling og er uddannelsesmæssig effektiv til træning af en lang række sundhedspersoner i færdigheder som teamwork, ledelse og kommunikation med inddragelse af alle områder af patientplejen.
De SimMan Vascular omvat acute endovasculaire zorg en is eveneens uitermate geschikt om vaardigheden te oefenen op het gebied van teamwork, leiding geven en communicatie en dit voor verschillende professionele zorgverleners uit alle vakgebieden van de patiëntenzorg.
Det har taget 15 20 år og krævet megen smertelig indlæring at opnå den solidaritet og det teamwork, der er af væsentlig be tydning for succes, effektivitet og stolthed over prjek tet, som f.eks.
Een van de belangrijkste oorzaken van de verloedering van de sport moet worden gezocht in de anabole Steroiden en helaas wordt het gebruik hiervan in vele gevallen door regeringsvertegenwoordigers geduld, zo niet aangemoedigd.
Jeg vil gerne på forhånd sige tak til alle de kolleger, der har hjulpet med at redigere denne betænkning i et teamwork, og jeg er spændt på at høre deres kommentarer.
Ik wil bij voorbaat alle collega's bedanken die als team hebben geholpen aan de opstelling van dit verslag en ik ben benieuwd naar hun opmerkingen.
Når man støtter idrætten og partnerskabet mellem idræts og uddannelsesinstitutioner, indvirker det positivt på teamwork, tolerance, solidaritet, bekæmpelse af narkotika og vold og på en sund og fair konkurrence uden doping.
Het stimuleren van sportbeoefening en van partnerschap tussen de onderwijsinstellingen en de sportorganisaties levert een positieve bijdrage aan teamgeest, tolerantie, solidariteit, de bestrijding van doping en geweldgebruik en aan een gezonde en eerlijke competitie zonder doping.
ESCB forpligter sig i forbindelse med sin statistiske virksomhed til at sikre god forvaltningsskik og efterlevelse af de højeste etiske standarder samt til at udføre opgaverne i en ånd af samarbejde og teamwork .
Bij het uitvoeren van zijn statistische functie committeert het ESCB zich aan de beginselen van deugdelijk bestuur en de hoogste ethische normen , alsook aan uitvoering van zijn taken in een geest van samenwerking en teamwork .
KCIT valgte den brugervenlige integration med Logitech SmartDock designet til Skype Room Systems for at standardisere onlinemødeoplevelsen og forbedre samarbejde og teamwork, rekruttere de bedste medarbejdere og få kortere og mere produktive møder.
KCIT koos de gebruiksvriendelijke integratie van Logitech SmartDock, ontworpen voor Skype Room Systems om hun conferentieruimte te standaardiseren en samenwerking en teamwork te verbeteren, toptalent aan te trekken en kortere, productievere vergaderingen te houden.
Jeg vil gerne have en forsikring fra Deres side om, at det nye hold, der kommer til, besidder disse færdigheder, og navnlig, at det er engageret i at udvikle teamwork inden for Kommissionen.
Ik zou graag van u de verzekering willen dat het nieuwe team over de noodzakelijke vaardigheden beschikt en tevens, en dat is met name van belang, dat het zich ook zal inzetten om het teamwork in de Commissie te bevorderen.