Oversættelse af "en højere effekt" til Hindi sprog:


  Ordbog Dansk-Hindi

Effekt - oversættelse : Højere - oversættelse : Højere - oversættelse : Effekt - oversættelse : En højere effekt - oversættelse :

Ads

  Eksempler (Eksterne kilder, ikke revideret)

aktiverer en naturlig 'flimmer' effekt
न सर ग क 'ट मट म न ' क स प रभ व सक षम करत ह
Hensvinden effekt
फ क प रभ व
Lyn effekt
प रक श व यवस थ असर
Sæt effekt...
प रभ व न यत कर ...
Ingen effekt
क ई प रभ व नह
Ingen effekt
सभ प रभ व
Højere!
ऊ च !
Tal højere.
ब ल . क य ?
At piske marodører har en markant effekt på bevægeligheden.
stragglers ज स म न सज गत श लत पर एक उल ल खन य प रभ व पड त ह
Opsætning af aktivt ikon effekt
सक र य प रत क प रभ व स टअप कर
Opsætning af deaktiveret ikon effekt
अक षम प रत क प रभ व स टअप कर
Større risiko, højere pris.
ज ख म क स थ क मत ऊपर ज त ह .
Find et højere punkt.
उच च ज ओ. र जर, स र ज.
Vis en effekt til lokalisering af musemarkøren, når den aktiveresName
जब सक र य क य ज ए त प रभ व क इ ग त करत म उस स क तक प रदर श त कर Name
nej, som Himlen er højere end Jorden, er mine Veje højere end eders og mine Tanker højere end eders.
क य क म र और त म ह र गत म और म र और त म ह र स च व च र म , आक श और प थ व क अन तर ह
Højere er bedre men langsommere
ज तन ज य द उतन अच छ पर त ध म
digiKam plugin til filmkorn effekt på billederName
ड ज क म क ल ए द न द र फ ल म इम ज इफ क ट प लगइन
Jeg har højere rang end dig.
म आप आर म करन क जर रत ह . म म आपक आग बढ न क म नन ह ,
KPovModeler skal genstartes for at ændringerne får effekt
पर वर तन क ल ग ह न क ल ए क प वम डलर क फ र स प र र भ क य ज न च ह ए
Jeg lånte og spillede om højere og højere indsatser i håbet om at heldet ville vende.
... म अध क उध र ल य ह और उम म द उच च और उच च द व क ल ए ख ल ... म ... म र क स मत बदल ज एग क
Et ormehul bøjer rummet sådan her, så man kan tage en genvej gennem en højere dimension.
त एक वर मह ल अ तर क ष क इस तरह स म ड़ द त ह , त इस तरह स त म इसम स एक छ ट र स त ल कर वह पह च सकत ह ... एक बढ़ य आय म .
Effekt for at omridse geometri under ændring af vinduesstørrelseName
Name
Må ikke undervurdere effekt af en stor gruppe når det kommer til beder om erstatning.
एक बड सम ह क शक त क कम मत समझन यह क षत क ल ए प छ ल ए आत ह .
Knytter en højere prioritet til den valgte tjeneste ved at flytte den op ad listen.
च न गए स व क एक उच च प र थम कत प रद न करत ह , स च म ऊपर ल ज कर.
Tip For at finde ud af, eller konfigurere, hvordan en effekt aktiveres, så se på effektens indstillinger.
य क त प रभ व ढ ढन क ल ए य प रभ व क स सक षम कर यह क न फ गर करन क ल ए प रभ व क व न य स म द ख .
Og jo mere du vælger det, jo højere spænding.
औरअध कआप यह उच च व ल ट ज क चयन कर .
Den her er ikke højere end 4,2 meter, vel?
यह 4.2 म टर स लम ब नह ह ग , ह न?
Denne værdi styrer niveauet der skal bruges med den nuværende effekt.
यह म ल य वर तम न प रभ व म प रय ग करन क ल ए स तर क न य त र त करत ह .
Den fremmede, som er hos dig, skal hæve sig op over dig, højere og højere, men du skal synke dybere og dybere.
ज परद श त र मध य म रह ग वह त झ स बढ त ज एग और त आप घटत चल ज एग
Jo højere bitrate, jo bedre kvalitet og jo større filer.
ब टर ट ज तन ज य द ह ग , क व ल ट उतन ह अच छ ह ग तथ फ इल बड ह ग .
Gennem historien har folk elsket babyer højere end alt andet.
प र इत ह स म ... ल ग न द न य म सबस ज य द बच च स प य र क य ह
Måske er den et bevis et produkt af en højere dimension, som vi ikke bevidst kan opfatte.
श यद य क स तरह क क ई सब त ह , क स ... उच चतम आय म क क ई प र वश ष, ज स हम ह श हव स म रहत ह ए भ नह समझ सकत .
Edomiternes Landemærke strakte sig fra Akrabbimpasset til Sela og højere op.
और एम र य क द श क स व न अक रब ब म न म पर वत क चढ ई स आरम भ करक ऊपर क ओर थ
Når du ser den fattige undertrykt og Lov og Ret krænket på din Egn, så undre dig ikke over den Ting thi på den høje vogter en højere, og andre endnu højere vogter på dem begge.
क य क स वप न क अध कत स व यर थ ब त क बह त यत ह त ह परन त त परम श वर क भय म नन
Højere er den end Himlen hvad kan du? Dybere end Dødsriget hvad ved du?
वह आक श स ऊ च ह त क य कर सकत ह ? वह अध ल क स गह र ह , त कह समझ सकत ह ?
Så forsøgte jeg at opnå højere rang, så han måtte gøre honnør for mig.
वह सल म म झ करन क ल ए ह ग त उस आग बढ न क क श श कर रह अगल स त स ल ब त ए.
Justerer talens lydstyrke. Træk til venstre for lavere tale, og til højre for højere tale.
आव ज न र ध र त कर . कम आव ज क ल ए ब ई तरफ स ल इड कर , त ज आव ज क ल ए द ई ओर.
Klik for at flytte det valgte filter op i listen. Filtre højere i listen anvendes først.
चयन त फ ल टर क ऊपर स च म ल ज न क ल ए क ल क कर . स च म ऊपर क फ ल टर क पहल ल ग क य ज त ह .
Klik for at flytte det valgte ord opad i listen. Ord højere på listen anvendes først.
चयन त शब द क स च म ऊपर ल ज न क ल ए क ल क कर . स च म ज शब द ऊपर ह उन ह पहल ल ग क य ज एग .
p, li white space pre wrap Processen gives højere prioritet til at tilgå harddisken end Normal.
p, li white space pre wrap ह र ड ड क स क एक स स करन क ल ए प रक र य क स म न य क अप क ष उच च प र थम कत द गई ह .
Han havde en Søn ved Navn Saul, statelig og smuk, ingen blandt Israeliterne var smukkere end han han var et Hoved højere end alt Folket.
उसक श ऊल न म एक जव न प त र थ , ज स न दर थ , और इस र एल य म क ई उस स बढ कर स न दर न थ वह इतन लम ब थ क द सर ल ग उसक क न ध ह तक आत थ
De to stemmer svævede højere og længere væk, end nogen tør drømme om på sådan et sted.
म त म स कह , व आव ज उड रह थ ... इतन उ च और आग ज तन इन स य ह जगह पर रहन व ल कल पन नह कर सकत .
Når dette er aktiveret, har alle popop menuer en trækkeskygge, ellers vil trækkeskygger ikke blive vist. For øjeblikket er det kun KDE stil der kan have denne effekt aktiveret.
जब सक षम ह त ह , सभ प प अप म न य म ड र प श ड ह ग , अन यथ ड र प श ड प रदर श त नह ह ग . म ज द म स र फ क ड ई श ल ह इस प रभ व क ल ए सक षम ह .
Akab, Omris Søn, gjorde, hvad der var ondt i HERRENs Øjne, i højere Grad end alle hans Forgængere.
ह स र प थ व क ल ग उसक स म हन थरथर ओ ! जगत ऐस स थ र ह , क वह टलन क नह
intet gøre af Egennytte eller Lyst til tom Ære, men i Ydmyghed agte hverandre højere end eder selv
व र ध य झ ठ बड ई क ल य क छ न कर पर द नत स एक द सर क अपन स अच छ समझ

 

Relaterede søgninger: Højere Og Højere - Sikkerhed Og Effekt - Den ønskede Effekt - Den Fulde Effekt - Den Samme Effekt - Har Ingen Effekt - Med Høj Effekt Førte - Den Statistiske Effekt - Have En Effekt - Den Største Effekt -