Oversættelse af "tværs frankrig" til bulgarsk sprog:


  Ordbog Dansk-Bulgarsk

Tværs - oversættelse : Frankrig - oversættelse : Tværs - oversættelse : Tværs - oversættelse : Tværs - oversættelse : Tværs - oversættelse : Tværs frankrig - oversættelse :

Ads

  Eksempler (Eksterne kilder, ikke revideret)

Samarbejde på tværs af havet Frankrig og Tunesien arbejder sammen
Приятелство през морето съвместна работа на Франция</b> и Тунис
Frankrig Frankrig
Франция</b>
FRANKRIG ændres til FRANKRIG
ФРАНЦИЯ се заменя с ФРАНЦИЯ
tværs Flere generationer
през Повече поколения
Tværs til luvart!
Откъм носа, по вятъра!
Læg landgangen på tværs.
Пуснете трапа.
Frankrig
Отказ
Frankrig
Франция</b>Noun, a currency
Frankrig.
Orphan Europe S. A. R. L., Immeuble Le Wilson 70 avenue du Général de Gaulle, F 92800 Puteaux Франция</b>
Frankrig,
Франция</b>,
Frankrig
Франция</b>
Frankrig
Финландия
Frankrig
Финландия
Frankrig
Дания Финландия
Frankrig
Германия
Frankrig
Чехия
Frankrig
Фpaнция
Frankrig
92931 Paris La Défense Cedex, Франция</b> Франция</b>
Frankrig
France
Frankrig
3 Франция</b>
Frankrig
5 mg
Frankrig
BAYER SANTE
Frankrig
92936 Paris la Défense cedex France France
Frankrig
единица, в , за даден обем или маса)
Frankrig
Франция</b> Франция</b>
Frankrig
Франция</b> Страна членка
Frankrig
Франция</b>
Frankrig
Великобритания (Обединеното кралство)
Frankrig
форма
Frankrig...
Франция</b>...
Frankrig?
Защо във Франция</b>?
Frankrig.
Във Франция</b>.
Frankrig?
Франция</b>?
Frankrig
Такива мерки могат да включват отказ за издаване на официален сертификат на съответното лице или предприятие.
FRANKRIG
Изискване за гражданство на поне един от изпълнителните директори на банката.
Frankrig
Естония 1
FRANKRIG
Администрация на Мангистауска област
Frankrig
Чешка република
Frankrig
лични данни означава всяка информация, отнасяща се до физическо лице, чиято самоличност е определена или може да бъде определена
Frankrig
Аруба,
Frankrig
BE, EL, IT Условие за гражданство.
FRANKRIG
Министерство на отбраната
Frankrig
с изключение на
FRANKRIG
Обработване на товари
Frankrig
Федерална служба за защита на потребителите и безопасност на храните Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)

 

Relaterede søgninger: På Tværs Af Grænserne - På Tværs Af Internettet - Tværs Af Grænserne - Kommer På Tværs - På Tværs Af Europa - På Tværs Af Gaden - Rejser På Tværs Af Ukraine Og Rusland - Tværs Over Landet - Samarbejde På Tværs - Kryds Og Tværs -