Oversættelse af "kommuner og amter" til Bengali:


Ads

  Eksempler (Eksterne kilder, ikke revideret)

Den involverer politi i fem amter og er en omfattende menneskejagt...
দক ষ ন র প চ, স ত জ ল র প ল শ সব ম য নহ টন
Og tilbage. Og op. Og skub.
এব ট ন ন ও, উপর , প স
Og tilbage. Og op. Og drej.
প ছ ও, উপর আব র ম চর
og
এব
og
নন দ
Og...
আর আহ...
Og...
আর
Og?
ম র ক র সম স
Og?
আর...
Og?
আর?
Og?
আর... ?
Og?
ত হল ?
Og?
এব ?
Og....
আর...
Og?
ত ?
Og?
স প ল য় ব ড় চ ছ
Og...
And, uh...
Og?
And?
Og...
আর... .
Og?
ত ?
og...
এব ত রপর
Og ...
আর...
Og...
ক আপন দ র প র য়?
Og?
আর...
Og?
ম খ খ ল ন
Og...
আর...
Og
প রস ত ত
Og...
ত ...
Og
আর...
Og?
জলদ বল ?
Og ...
এব
Og ...
হ য
Og?
ত ত ক
Og ...
আর...
Og...
অন ক দ র
Og?
আর?
Og?
এব ?
Og...
এব ...
Og?
এব ?
Og
এব ...
Og?
সমস য ন ই.
Og?
ত ক হইছ ?
Og.
আর... .
Og?
ত রপর?
Og?
এখন?

 

Relaterede søgninger: Regioner Og Kommuner - Byer Og Kommuner - De øvrige Kommuner - Norddjurs Og Syddjurs Kommuner -