Oversættelse af "fremme nysgerrighed" til Bengali:


  Ordbog Dansk-Bengalsk

Nysgerrighed - oversættelse : Fremme - oversættelse : Fremme - oversættelse : Fremme - oversættelse : Nysgerrighed - oversættelse : Nysgerrighed - oversættelse : Nysgerrighed - oversættelse : Nysgerrighed - oversættelse : Fremme - oversættelse : Fremme nysgerrighed - oversættelse :

Ads

  Eksempler (Eksterne kilder, ikke revideret)

Hvad? Nysgerrighed.
ক ?
af nysgerrighed.
ক ত হল ছ ল
Nysgerrighed er farligt.
ক ত হল ন ষ ধ
Jeg stiller selv min nysgerrighed.
এগ ল ক বল আম র ক ত হল ম ট ন র জন য এ সপ ত হ র শ ষ ত চল ই য ব আম
Vi er fremme.
এস গ ছ .
Vi er fremme.
এস পড় ছ ...
Vi er fremme.
আমর এস পড় ছ .
Vi er fremme.
আমর এখ ন ,
Vi er fremme.
আমর এখ ন এস ছ .
Lige fremme, Peterson!
স জ এগ য য ও, প ট রসন
Nysgerrighed er ikke en synd, Harry.
ঔৎস ক য থ ক খ রপ নয়, হ য র .
Du er proppet med umættelig nysgerrighed.
সবক ছ ত ই ঝ ক ভর ক ত হল
Selv stjernerne er fremme.
ত র দ খ য চ ছ .
Interpol er lige fremme.
ইন ট রপ ল, একদম স মন .
De er lige fremme.
একদম আম দ র স মন .
Så er vi fremme!
আমর এস পড় ছ
800 meter ret fremme!
একদম ন ক বর বর! ৮০০ ইয় র ড দ র
Så er jeg fremme.
ঠ ক আছ , আম এস ছ .
Vi er næsten fremme.
আমর প র য় প ছ গ ছ
Vi er fremme ved solnedgang.
সন ধ য র আগ ই প ছ য ব
Redningshelikopter fremme. Vi landsætter samaritter.
উদ ধ রক র হ ল কপ ট র দ র ঘটন স থল য চ ছ
Behold din tryllestav fremme, Harry.
জ দ ছড় র খ দ ওন , হ য র .
Mine venner, vi er fremme.
বন ধ র , প ছ গ ছ
Der er aktivitet længere fremme.
ত র স মন আছ , আম দ র য ত হব .
Er det målet lige fremme?
স মন ওট ক ট র গ ট? ন শ চ ত কর .
Hey, Huan, vi er næsten fremme.
আর , হ য ন, আমর প র য হয এস ছ
IDe er fremme ved Wayne Tower.
ওয় ন ট ওয় র চল এস ছ ন.
Afspær bygningen, til jeg er fremme.
প র ব ল ড বন ধ কর দ ও. ন বল পর যন ত ক উ আস য ওয় করব ন .
De har det tunge skyts fremme.
ক ইল, ত র ভ র আগ ন য় স ত র ন য় প ছন আসছ
Det er to gader fremme. Til venstre.
আসল , স মন র র স ত য়, আম র ব ম দ ক দ ই ব লক দ র
Arrow 1 er fremme om et minut.
অ য র ETA ১এ
En bil er brudt sammen længere fremme.
শ ন. স মন একট গ ড় নষ ট হয় ছ .
Mind mig lige. Hvad handler det om... Nysgerrighed og katten?
বল ত , ব ড় লট র এত আগ রহ ক স র প রত ?
Vi kan være fremme om et par timer.
আমর কয ক ঘন ট র মধ য কর য ব .
De virker sgu. Der er to længere fremme.
পব ত র ব ষ ঠ , এট ক জ করছ .ত ম দ র বলছ , আম 'দ ট ই.এম. স জ এখ ন প য ছ .
Tak. Hej, lige ud af nysgerrighed kender du noget om diamanter?
আম র ক ত হল হচ ছ , আপন র হ র সম পর ক ধ রণ ক মন?
Vi jagtede hinandens nysgerrighed, imens vi nød mysteriet, det analytiske spektrum.
আমর আম দ র কল পক হ ন র প ছন উন মত ত র মত ছ ট ছ , রহস যট উপভ গ করত , প ঙ খ ন প ঙ খ ব শ লষণ র ম ধ যম _BAR_
Bare af ren og skær nysgerrighed, hvilke kasinoer ville l så plyndre?
একট জ ন র ইচ ছ আর ক , ক ন ক য স ন ত ত ম র ড ক ত কর র ইচ ছ ?
Ellers er vi ikke fremme før i morgen tidlig!
ন হল আগ ম ক লও আমর প ছ ত প রব ন
Et par kilometer. Vi er fremme ved mørkets frembrud.
শ ধ ম ত র ক ছ ম ইল.আশ কর আমর ঔখ ন ই র ত র য পন করত প রব .
Min stiftelse har udsendt en erklæring til bøgers fremme.
ও, আম র প রত ষ ঠ ন বইপড় র সমর থন একট ব ব ত আগ ই দ য দ য ছ
Jeg giver dig 10.000 dollars mere, når vi er fremme.
ওখ ন য ওয় র পর আর 10 হ জ র দ ব.
Castle, det er Hummingbird. Vi er fremme om ét minut.
ক য স ল, হ ম ব র ড থ ক বলছ , আমর ক ছ ক ছ এস ছ , আর ১ ম ন ট ল গব
For en gangs skyld, er vi langt fremme i skoene.
স ট এতদ ন মঞ জ র হয় ছ .
Han brugte deres evner til at fremme sin egen forskning.
ন জ র গব ষণ র জন য ব যবহ র করত ত দ র ক ষমত

 

Relaterede søgninger: For At Fremme - Til At Fremme - På At Fremme - Er At Fremme - Om At Fremme - Foranstaltninger Til Fremme - At Fremme Udviklingen - Fremme Af Demokrati - Behovet For At Fremme - I At Fremme -